فرهنگ و هنر استان خراسان جنوبی

فرهنگ و هنر استان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

یکشنبه 1 مرداد 1396
4183

خراسان‌جنوبی یکی از مناطق ایران است که از آثار و بناهای تاریخی و آداب اجتماعی و فرهنگی بسیار کهن و خاصی برخوردار است.

ویژگی موسیقی جنوب خراسان حرکات ریتمیک و نمایشی است. موسیقی در این منطقه به ویژه در شهرستان بیرجند از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. این شهرستان دارای رقص‌ها و موسیقی‌های بسیار متنوعی است. ریتم‌های پنج ضربی (سه‌تایی و دو تایی) متداول در این منطقه دارای ویژگی‌های خاص خود است و در دیگر نقاط ایران مرسوم نیست. در منطقه قهستان و بیرجند ترانه‌ها و آوازهای زیبا و حماسی‌ترین رقص‌ها و آهنگ‌های سازی و آوازی رواج دارد.
سازهای محلی بیرجند عبارتند از: دهل، سرنا (ساز)، دایره و نی که معمولا توسط خود نوازندگان ساخته می‌شوند.

غذا ها :

انواع‌ آش‌ : آش‌ جوش‌ پره‌، آش‌ محلی‌، آش‌ لخشک‌، آش‌ بلغور ترش‌، قلیه‌ آش‌، ِآش‌ بلغورشیر، آش‌ انار، آش‌ اماج‌، آش‌ گوشواره‌، آش‌ بورش‌، آش‌ دوغه‌، آش‌ قیمه‌
انواع‌ آبگوشت‌ : آبگوشت‌ بزباش‌، آبگوشت‌کشک‌، آبگوشت‌ گندم‌ و آبگوشت‌ بلغور

انواع‌ اشکنه‌ : اشکنه‌ خنجک‌، اشکنه‌ زرشک‌، اشکنه‌ تخم‌ مرغی‌، اشکنه‌غوروتی‌، اشکنه‌ اوجیج‌، اشکنه‌ گوجه‌
انواع‌ خوراک‌ : خوراک‌بامیه‌، خوراک‌ کدوچه‌ بانان‌ برنجی‌ ، خوراک‌ سیب‌ ‌ و کدوچه ، پوره‌ عدس‌، دوغ‌ گرم‌، سوپ‌ ذرت‌، کباب‌ نارنجکی‌،قاتقاب‌، پولانی‌، کم‌ جوش‌، اماج‌
انواع‌ خورشت‌ : خورشت‌ کنگر، خورشت‌ گوجه‌ فرنگی‌، خورشت‌ بامیه‌، خورشت‌ کدو حلوایی

انواع نان : نان پنیر ، نان پستانی ، نان خشکی ، نان ته تغاری ، نان جوین ، نان کوله ، نان روغن جوش ، نان کماچ

صنایع دستی

حصیربافی ، سفره بافی ، حوله بافی، دواتگری سنتی(مس چکشی) ، گبه گرافی ، خراطی سنتی ، سیاه چادر بافی ،

برک بافی ، قالی بافی

نظر بدهید