غذاهای مشهور لهستانی

غذاهای مشهور لهستانی

لهستان

یکشنبه 8 مرداد 1396
3832

1. Bigos

خورشت سنتی لهستانی ها است که شامل : کلم ، تکه های مختلف گوشت ،پوره گوجه غرنگی ، عسل ، قارچ است و با نانی مخصوص و پوره سیب زمینی سِرو می شود.

2. Rosol

سوپ ساده مرغ و نودل و سبزیجات است که از سر سفره لهستانی ها کم نمی شود.

3. ماکویک

شیرینی رولی محبوب لهستانی ها برای عید پاک و کریسمس است که با گردو چرخ شده پر می شود و دانه های خشخاش روی آن می ریزند.

4.  اوس سیپک

پنیر گریل شده ای است که از شیر نمک دارشده ای گوسفندانی که در کوههای تاترا لهستان زندگی می کنند ،تهیه می شود.این پنیر در کنار سیب گریل شده و سس کرنبری خورده می شود.

نظر بدهید