نکاتی در رابطه با سفر با هواپیما

نکاتی در رابطه با سفر با هواپیما

مواردی که باید در سفر با هواپیما رعات نمایید.

شنبه 23 اردیبهشت 1396
2293

مواردی که باید در سفر با هواپیما رعات نمایید.

. اول اینکه کارت شناسایی خود را برای صدور بلیط و کارت پرواز و همچنین سوار شدن به هواپیما حتما همراهه  خود داشته باشید برای صدور بلیط شماره تلفن تماس خود را در اختیار متصدی باجه قرار بدهید و در صورت مقفود شدن بلیط، باید در نخستین زمان به اولین دفاتر هواپیمایی مراجعه و مفقود شدن بلیط را اعلام نموده و در صورت تمایل مجدداً طبق مقررات بلیط تهیه نمایید.

. دوم برای این که از پرواز جا نمانید حتما ساعت پرواز را در نظر گرفته و یک ساعت زودتر در فرودگاه حاظر باشید چون پروازها به دلیل حضور نداشتن یک مسافر به تاخیر نمیوفتد

. سوم در پرواز با هواپیما، انجام یک سری کارها خلاف است و ممنوع، و ممکن است فرد خاطی را با جریمه های نقدی و غیرنقدی روبرو سازد. این جرایم شامل موارد جزئی و کم اهمیتی از قبیل باز کردن کمربند پیش از توقف کامل هواپیما است تا موارد جدی تری همچون برقراری تماس با استفاده از تلفن همراه در طول پرواز.

. چهارم لیست اشیایی که مسافران میتوانند به عنوان بار دستی رایگان در داخل هواپیما حمل نمایند به شرح ذیل است: صندلی چرخدار بیمار، گهواره کوچک دستی و غذای کودک، یک دوربین شکاری و یک دوربین عکاسی، مقدار مناسبی مجله و یا کتاب، یک عدد کیف دستی زنانه، یک چتر و یا عصا، یک پالتو، شال و یا پتو.

. پنجم کارت پرواز و برچسب بار الصاق شده و جلد بلیط را تا رسیدن به مقصد نگهداری نمایید. به منظور حفظ ایمنی و سلامت پرواز، مسافران نباید تحت هیچگونه شرایطی بسته یا ساک مسافر دیگری را به عنوان بار خود قبول نمایند، زیرا در این صورت مسئولیت محتوی بسته ها پس از تحویل با شخصی است که اظهار نموده توشه همراه است.

نظر بدهید